สมัครอบรมเฉพาะทาง

TR6201 : โครงการจัดอบรมเฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบรับรอง/ใบอนุญาตแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562)

2562

1

TR6201-1 : ครั้งที่ 1/2562 (อบรม) 10 ก.ค. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2562 ถึง 5 ก.ค. 2562