สมัครรูปแบบสอบออนไลน์

OA6201 : โครงการจัดทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562

2562

2

OA6201-2 : ครั้งที่ 2/2562 (ในเวลาราชการ) 24 ก.ค. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • จ.ขอนแก่น
  • จ.ระยอง
  • จ.สงลา
  • จ.เชียงใหม่
  • ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ปส.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2562 ถึง 22 ก.ค. 2562

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง