สมัครรูปแบบสอบออนไลน์

EROA6302 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 16/2563 ถึง ครั้งที่ 30/2563