สมัครต่ออายุใบอนุญาต

RR6202 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 ถึง 8/2562 (จำนวน 2 ครั้ง)