สมัครรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง
ER6201-8 : ครั้งที่ 8/2562 (ในเวลาราชการ) 23 พ.ค. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


การจัดสอบครั้งที่ 8/2562 สถานที่สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 8/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
วันที่สอบครั้งที่ 8/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 23 พฤษภาคม 2562   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 24 หรือ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562   

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ


OA6201 : โครงการจัดทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562

RR6202 : ประกาศ รับสมัครต่ออายุใบรับรอง/อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7/2562 ถึง 8/2562 (จำนวน 2 ครั้ง)

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง