สมัครรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง
ER6201-9 : ครั้งที่ 9/2562 (ในเวลาราชการ) 20 มิ.ย. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


 

ปิดรับสมัครสอบแล้วค่ะ

การจัดสอบครั้งที่ 9/2562 สถานที่สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 9/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
วันที่สอบครั้งที่ 9/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 20 มิถุนายน 2562   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 21 หรือ 24 มิถุนายน 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

 

ปิดรับสมัครสอบแล้วค่ะ

แต่ยังสามารถอัพโหลดสำเนาเอกสารหลักฐานได้ ค่ะ


ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง