สมัครรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

EROA6301 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 15/2563
EROA6301-14 : ครั้งที่ 14/2563 (ในเวลาราชการ) 19 ธ.ค. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ปส.


ครั้งที่ 14/2563 สอบภาคทฤษฎีด้วยระบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์)

รับสมัครสอบ จำนวน 20 คน

สถานที่สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 14/2563 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัครสอบ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

วันที่สอบครั้งที่ 14/2563 

วันที่  26 ธันวาคม 2562

ประกาศผลสอบ

วันที่ 8 มกราคม 2563

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ


EROA6301 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 15/2563