สมัครรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง
ER6201-12 : ครั้งที่ 12/2562 (ในเวลาราชการ) 17 ก.ย. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


การจัดสอบครั้งที่ 12/2562 สถานที่สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 12/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 16 กันยายน 2562
วันที่สอบครั้งที่ 12/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 17 กันยายน 2562  
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 18 หรือ 19 กันยายน 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 26 กันยายน 2562

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

ขอสงวนสิทธิ์

  1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และชำระค่าสมัครสอบก่อนเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
  2. กรณีที่นั่งสอบเต็มสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะปิดการรับสมัครก่อนกำหนดเวลา


ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง