สมัครรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง
ER6201-11 : ครั้งที่ 11/2562 (ในเวลาราชการ) 21 ส.ค. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


การจัดสอบครั้งที่ 11/2562 สถานที่สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 11/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
วันที่สอบครั้งที่ 11/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 21 สิงหาคม 2562  
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ)    (เต็มแล้วค่ะ!) วันที่ 22 หรือ 23 สิงหาคม 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ


ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง