สมัครรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง
ER6201-10 : ครั้งที่ 10/2562 (ในเวลาราชการ) 24 ก.ค. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • จ.ระยอง


New จัดสอบรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 10/2562 สถานที่สอบ จังหวัดระยอง
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 10/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
วันที่สอบครั้งที่ 10/2562  (ระยอง) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 25 หรือ 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

สำหรับท่านที่สนใจสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ด้วยระบบออนไลน์ (ผ่านคอมพิวเตอร์) ณ จังหวัดระยอง


OA6201 : โครงการจัดทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562

RR6202 : ประกาศ รับสมัครต่ออายุใบรับรอง/อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7/2562 ถึง 8/2562 (จำนวน 2 ครั้ง)

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง