กระดานภาพรวมระบบ

RR6301-1 ประกาศ เรื่องการรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2563 (สำหรับผู้ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุวันที่ 24 เมษายน 2563)
image

ด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID 19

จึงเปิดรับสมัครเฉพาะการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีนั้น (สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2563 เท่านั้น)

ส่วนการฝึกอบรมและทดสอบในหลักสูตร "หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2563"เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


       เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตามนโยบายภาครัฐ ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงเปิดรับสมัครและยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ใน“หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2563 ” เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 97 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้สมัครและยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

      ในส่วนวิธีการอบรม วัน เวลา และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม "หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2563"   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป 

     หากมีปัญหาในการสมัครและยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ให้ติดต่อผ่านอีเมล rso@oap.go.th

ส่วนการรับสมัครและยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตของรอบอื่นๆ ให้ติดตามการประกาศจาก ปส.

*** การเข้าอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3/2563  ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอบรม และไม่เก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต (ไม่ต้องชำระเงินเข้าอบรม) 

 

หมายเหตุ 

1. เนื่องจาก สนง.ปส. มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จึงไม่มีที่จอดรถยนต์แก่บุคคลภายนอก ผู้เข้าฝึกอบรมจึงควรเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง, รถตู้ หรือรถแท็กซี่ หากมีความจำเป็นที่ต้องมารถยนต์ส่วนบุคคล สามารถนำไปจอดที่อาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝั่งประตูทางเข้า-ออก ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสนามเทนนิส ติดถนนวิภาวดีรังสิต รองรับรถได้ 239 คัน (พื้นที่จอดส่วนหนึ่งสงวนไว้สำหรับผู้จอดประจำรายเดือน)   ค่าธรรมเนียมการจอดรถยนต์อัตราชั่วโมงละ 10 บาท / คัน / 1 ชั่วโมง หากเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง ให้เก็บในอัตรา 10 บาท  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถนำบัตรจอดรถที่ทางฝ่ายอาคารสถานที่ ม.เกษตรศาสตร์ ออกให้มาประทับตราที่ป้อมยามของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรับสิทธิลดหย่อนค่าที่จอดรถในอัตรา 20 บาท/คัน/วัน (ควรแจ้งอาคารสถานที่ของ ม.เกษตรศาสตร์ ว่ามาฝึกอบรมที่ สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรับบัตรมาประทับตรา) ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูแผนที่อาคารที่จอดรถวิภาวดีรังสิตได้ที่ https://www.google.com  (พิมพ์คำว่าอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต)

             ส่วนผู้ที่มีรถจักรยานยนต์สามารถนำมาจอดได้ที่ลานกีฬาด้านหลังอาคาร 1 สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ

            รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้า สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต ได้แก่ สาย 29, สาย 52, สาย 69, สาย 134, สาย 191, สาย 504, สาย 510 และสาย 555 และรถตู้เส้นทางรังสิต-จตุจักร, เส้นทางเดอะมอลล์งามวงศ์วาน-เดอะมอลล์บางกระปิ, สายบางบัวทอง-จตุจักร

2. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไม่แจกเอกสารการฝึกอบรมแบบกระดาษ (Hard Copy) ให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นการประหยัดตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อจัดพิมพ์และนำมาอบรม  ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมจัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมรูปแบบไฟล์ (Soft Copy) ในอุปกรณ์    มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อนำมาเปิดในวันอบรม ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่สำรองให้เพียงพอสำหรับการเปิดอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงการอบรม 

            ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.oap.go.th  เข้าที่หัวข้อคลังความรู้>เอกสารประกอบการฝึกอบรม>หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองฯ ครั้งที่ 3/2563 (ขณะนี้ยังไม่เปิดให็ดาวน์โหลดเอกสาร) 


 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
EE2563-01 :ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกนำส่งคืน ปส.

1. ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขยายอายุจาก 3 ปีเป็น 5 ปี ตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่จัดส่งแล้วแต่ถูกส่งคืน ปส. 2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ใบอนุญาตถูกนำส่งคืน ปส.

image
RR6301-1.1 กำหนดวันอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2563 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ สถานที่สอบ และปรับปรุงข้อมูลหรืออัฟโหรดหลักฐานเพิ่มเติม

image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"