กระดานภาพรวมระบบ

RR6301 ประกาศ เรื่อง แผนการอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
image

ประกาศ เรื่องแผนการอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์                พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

 

ครั้งที่อบรม        วันที่    จำนวนผู้อบรม

    สถานที่อบรม    

         1 3-4 ก.พ. 2563            80 ห้องประชุมใหญ่ ปส.
         2 13-14 ก.พ. 2563            80 ห้องประชุมใหญ่ ปส.

 

(กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ หลังวันที่ 17 เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ที่ ช่องทางการเลือกสมัครและทำตามขั้นตอน (สมัครต่ออายุใบอนุญาต) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rso@oap.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
EROA6301-6-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2563 ถึง ครั้งที่ 10/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ

image
RR6301 ประกาศ เรื่อง แผนการอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

สำหรับผู้ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะหมดอายุเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่านั้น ติดตามประกาศรับสมัครหลังวันที่ 17 ธันวาคม 2562

image
EROA6301-1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ