กระดานภาพรวมระบบ

RR6301 ประกาศ เรื่อง แผนการอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
image

ประกาศ เรื่องแผนการอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์                พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

 

ครั้งที่อบรม        วันที่    จำนวนผู้อบรม

    สถานที่อบรม    

         1 3-4 ก.พ. 2563            100 ห้องประชุมใหญ่ ปส.
         2 13-14 ก.พ. 2563            100 ห้องประชุมใหญ่ ปส.

 

เนื่องด้วยมีผู้ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าทึ่ความปลอดภัยทางรังสี จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 187 คน ทาง กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี จึงได้ทำการขออนุมัติจัดอบรมต่ออายุใบรับรองฯ ขึ้นจำนวน 2 ครั้ง เพื่อรองรับผู้ที่ใบรับรองฯ จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 187 คน ดังนั้นการจัดฝึกอบรมฯ ที่จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้น สามารถรองรับผู้ที่จะสมัครได้ทุกท่าน (ซึ่งการอบรมในแต่ละครั้งรับผู้สมัครได้จำนวน 100 คน) 

โดยมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเข้าอบรม จะต้องเลือกสมัครเข้าอบรมครั้งใดครั้งหนึ่ง เท่านั้น โดยเลือกครั้งที่ 1/2563 หรือ 2/2563 เท่านั้น ผู้ที่สมัครทั้งสองครั้งจะยังไม่ได้รับการพิจารณา โดยจะพิจารณาให้กับผู้ที่สมัครตามข้อกำหนดก่อน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ หลังวันที่ 27 เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ที่ ช่องทางการเลือกสมัครและทำตามขั้นตอน (สมัครต่ออายุใบอนุญาต) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rso@oap.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"