กระดานภาพรวมระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
MR09-0000: การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีรังสี พ.ศ. 2563

ผู้มีสิทธิ์ขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรที่สำนักงานฯกำหนด หรือมีผู้ที่ใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพยังไม่หมดอายุ

image
Renew RSO 1/2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี " งบปี 2564

image
Renew RSO รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้ังที่ 4/2563

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563