กระดานภาพรวมระบบ

ER6201-10 : ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 10/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
image

ผู้สนใจ สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ 

คลิกลิงค์นี้ :  http://rso.oap.go.th/index.php/welcome/scheduleType?appGroup=online&clear=1

จากนั้นเลือก ER6201-10 : ครั้งที่ 10/2562 (ในเวลาราชการ)  แล้วทำตามขั้นตอนการสมัครสอบต่อไป

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
ER6201-12 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ