กระดานภาพรวมระบบ

RR6201-4.1 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562
image

ประกาศผลการต่ออายุ และรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562 (กรุงเทพมหานคร) 

 

  • ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562  คลิ๊กตรงนี้
  • ผู้ได้รับการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562 กรุงเทพมหานคร คลิ๊กตรงนี้

มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ rso@oap.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
ER6201-12 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ