กระดานภาพรวมระบบ

RR6201-4.1 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562
image

ประกาศผลการต่ออายุ และรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562 (กรุงเทพมหานคร) 

 

  • ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562  คลิ๊กตรงนี้
  • ผู้ได้รับการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562 กรุงเทพมหานคร คลิ๊กตรงนี้

มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ rso@oap.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"