กระดานภาพรวมระบบ

สมัคร อบรมเฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

สมัคร อบรมเฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ rso.oap.go.th/index.php
 • สมัครอบรมเฉพาะทาง 
 • เลือกครั้งที่ต้องการสมัคร
 • ยอมรับเงื่อนไข ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกรอกข้อมูลผู้สมัคร
2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password
 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
 • **กรอก E-mail ของผู้สมัครให้ถูกต้อง แล้วบันทึกข้อมูล
 • ตรวจสอบ E-mail เพื่อรับ Username และ Password
3. กรอกข้อมูลใบสมัครใหถูกต้องเรียบร้อย แล้วพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเซ็นชื่อ
 • เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมทางช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ 1.)
 • กรอกข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ อัพโหลดรูปถ่าย และบันทึกข้อมูล
 • ไปที่เมนู "พิมพ์ใบสมัคร" เพื่อพิมพ์ใบสมัครพร้อมเซ็นชื่อ
4. อัพโหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เข้ามาที่ช่องทางครั้งที่ลงทะเบียนไว้ อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน อัพโหลดใบสมัครและวุฒิการศึกษา
 • บันทึกข้อมูล
5. การติดตามสถานะการสมัครสอบ
6. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • rso@oap.go.th
 • โทรศัพท์ 025967600 ต่อ 2321


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด