กระดานภาพรวมระบบ

ขั้นตอนสมัคร อบรมและทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ
image

รับสมัครลงทะเบียนเฉพาะการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร " เพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี "  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของ Covid19 
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ rso.oap.go.th/index.php
2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password
 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
 • **กรอก E-mail ของผู้สมัครให้ถูกต้อง แล้วบันทึกข้อมูล
 • ตรวจสอบ E-mail เพื่อรับ Username และ Password
3. กรอกข้อมูลใบสมัครใหถูกต้องเรียบร้อย แล้วพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเซ็นชื่อ
 • เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมทางช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ 1.)
 • กรอกข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ อัพโหลดรูปถ่าย และบันทึกข้อมูล
 • ไปที่เมนู "พิมพ์ใบสมัคร" เพื่อพิมพ์ใบสมัครพร้อมเซ็นชื่อ
4. อัพโหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เข้ามาที่ช่องทางครั้งที่ลงทะเบียนไว้ อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน อัพโหลดใบสมัครและวุฒิการศึกษา
 • บันทึกข้อมูล
5. การติดตามสถานะการสมัครสอบ
 • "ตรวจสอบสถานะสมัคร"
 • เลือกครั้งที่ต้องการตรวจสอบสถานะ ที่ได้สมัครสอบไว้
 • ประกาศ
  • รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ
  • ผลสอบ
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • rso@oap.go.th
 • โทรศัพท์ 025967600 ต่อ 4308

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด