กระดานภาพรวมระบบ

OA6201-1 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแบบออนไลน์เพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562 

 • การจัดสอบทฤษฎีแบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562  สอบวันที่ 26 ก.พ. 2562

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี

 • ​​​กำหนดการสอบแบบออนไลน์ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  ช่วงเช้า 08.30 - 10.00 น. (สอบวิชาด้านกฎหมาย)
    10.15 น. - 12.45 น. (สอบวิชาด้านเทคนิคทางรังสี)
  ช่วงบ่าย 13.00 - 14.30 น. (สอบวิชาด้านกฎหมาย)
    14.45 - 17.15 น. (สอบวิชาด้านเทคนิคทางรังสี) 
 • ขั้นตอนการสอบ
 1. ​​​เข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php
 2. ใส่ Username และ Password ด้วยเลขบัตรประชาชน
 3. เลือก โครงการที่จัดสอบ "โครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2562"
 4. ทำความเข้าใจระเบียบในการสอบ และขั้นตอนในการสอบ
 5. เริ่มทำสอบแต่ลวิชา ภายในเวลาที่กำหนด

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 579 7600 ต่อ 2321 หรือ 2322 กลุ่มงานใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (RSO)


 • การอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและลงทะเบียนการเข้าสอบด้วยเครื่องอ่านบัตรของกรมการปกครอง  
 2. ข้อห้ามในการสอบ
  1. ปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสือสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ   ผู้ใดฝ่าผืนอาจจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้คัดลอก สำเนา หรือถ่ายภาพข้อสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
  3. การทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนั้นทันที


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
ER6201-12 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ