กระดานภาพรวมระบบ

TR6201-2 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรม วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรม วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562  คลิ๊กตรงนี้

กำหนดการ คลิ๊กตรงนี้

หมายเหตุ :

1. การแลกบัตรผ่านเข้า-ออก สนง.ปส. ให้ใช้บัตรแสดงตัวตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้แลกที่ป้อมยาม ปส. (ยกเว้นบัตรประชาชนซึ่งผู้เข้าอบรมต้องนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึกอบรม) 

2. เนื่องจาก สนง.ปส. มีการก่อสร้างอาคาร ที่จอดรถยนต์จึงไม่เพียงพอแก่บุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นที่ต้องมารถยนต์ส่วนบุคคล สามารถนำไปจอดที่อาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ฝั่งประตูทางเข้า-ออกถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการจอดรถยนต์

3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.oap.go.th  เข้าที่หัวข้อคลังความรู้> เอกสารประกอบการฝึกอบรม> การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง (ด้านอุตสาหกรรม) ครั้งที่ 2/2562 เริ่มดาวน์โหลด ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
EROA6301-6-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2563 ถึง ครั้งที่ 10/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ

image
RR6301 ประกาศ เรื่อง แผนการอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

สำหรับผู้ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะหมดอายุเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่านั้น ติดตามประกาศรับสมัครหลังวันที่ 17 ธันวาคม 2562

image
EROA6301-1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ