กระดานภาพรวมระบบ

OA6201-1:ขั้นตอนการสมัคร
image

ทดสอบ

 

ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ "โครงการจัดทดสอบความรู้แบบออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ปส."

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ rso.oap.go.th/index.php

 • สมัครรูปแบบอนไลน์
 • เลือก "โครงการจัดสอบความรู้แบบออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ปส."
 • เลือก "OA6201-1 : ครั้งที่ 1/2562(ในเวลาราชการ) 26 ก.พ. 2562"

2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password

 • กรอกข้อมูลสมัครสอบ กรอกข้อมูลติดต่อได้สะดวก
 • **ใส่ E-mail ของผู้สมัครให้ถูกต้อง แล้วบันทึกข้อมูล/fileman/Uploads/OA2562/ขั้นตอนสมัคร_OA6201.docx
 • ตรวจสอบ E-mail เพื่อรับ Username และ Password

3. กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อย แล้วพิมพ์ใบสมัครพร้อมเซ็นชื่อ

 • เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ 1.)
 • กรอกข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ อัพโหลดรูปถ่ายและบันทึกข้อมูล
 • ไปที่เมนู "พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อพิมพ์ใบสมัครพร้อมเซ็นชื่อ

4. อัพโหลดเอกสารใบสมัคร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • เข้ามาที่ช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ 1.) อัพโหลดใบสมัคร และวุฒิการศึกษา
 • บันทึกข้อมูล

5. การติดตามสถานะการสมัครสอบ

6. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"