กระดานภาพรวมระบบ

RR6201-1 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562
image

ประกาศผลการต่ออายุ และรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 (กรุงเทพมหานคร) 

 

  • ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562  คลิ๊กตรงนี้
      • ผู้ได้รับการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 กรุงเทพมหานคร คลิ๊กตรงนี้
      • มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ rso@oap.go.th 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
EROA6302-16-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 16/2563 ถึง ครั้งที่ 20/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ