กระดานภาพรวมระบบ

TR6201 : โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำนวน 2 ครั้ง
image

           ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้กำหนดการจัดฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว และผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี โดยไม่มีค่าสมัคร เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวมทั้งศักยภาพ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ในปีงบประมาณ 2562 กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2562 (ด้านการแพทย์)    เลื่อนไปเป็นในวันที่ 10 -11 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 และ

ครั้งที่ 2/2562 (ด้านอุตสาหกรรม) ในวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

สถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุมใหญ๋ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบรับรอง/ใบอนุญาตแล้ว
 2. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องกำเนิดรังสี
 3. เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิดเกี่ยวกับรังสีตามใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องกำเนิดรังสี

ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับใบประกาศนียบัตร

โดยผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องดำเนินการสมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์และดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครด้วยระบบออนไลน์ 

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นอันแรก

 

ขั้นตอนการสมัครอบรมเฉพาะทางด้วยระบบสมัครออนไลน์

 1. ทำการเลือก ครั้งที่สมัครอบรมที่ต้องการ และกรอกหมายเลขบัตรประชาชน จากนั้นกดปุ่มยอมรับเงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียด) และคลิกที่ปุ่ม กรอกข้อมูล
 2. ระบบจะทำการส่งอีเมลให้ผู้สมัครเพื่อแจ้ง รหัสผ่าน และชื่อผู้ใช้งานจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. ผู้สมัครเข้าเมนู “แบบพิมพ์ใบสมัคร” กรอกรหัสผ่านที่ได้รับ เพื่อพิมพ์ใบสมัครอบรมฉพาะทางตามครั้งที่สมัครอบรม แล้วลงนามให้เรียบร้อย
 4. ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ เลือกสมัครรูปแบบสอบเดิมที่กรอกข้อมูลไว้ (ข้อมูลเดิมที่ผู้สมัครกรอกไว้จะปรากฏ) ผู้สมัครทำการเลือกหมวดข้อมูล “อัพโหลดเอกสาร” เลือกรายการสำเนาใบสมัคร เลือก Choose File แนบไฟล์หลักฐานสำเนาใบสมัครอบรมเฉพาะทาง กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
 5. อัพโหลดรูป ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
 6. อัพโหลดใบรับรอง/ใบอนุญาตฉบับที่ยังไม่หมดอายุ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
 7. อัพโหลดเอกสารสำคัญอื่น(ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่่ยนชื่อ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
 8. ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ ตามวันเวลากำหนด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"