กระดานภาพรวมระบบ

RR6301-1.1 กำหนดวันอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2563 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
image

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ กำหนดวันอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2563  ณ สำนักงานฯ

  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ให้คลิกที่นี่ << ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์>>
  • กำหนดการอบรมและทดสอบ คลิกที่นี่ <<กำหนดการ>>
  • สถานที่อบรมและทดสอบ  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  • ปรับปรุงแก้ไขและอัฟโหลดหลักฐานเพิ่มเติม คลิกที่นี่  <<เข้าาระบบเพื่อแก้ไขฯ>>  เพื่อดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข รายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร พร้อมอัพโหลดเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล, สำเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
EE2563-01 :ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกนำส่งคืน ปส.

1. ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขยายอายุจาก 3 ปีเป็น 5 ปี ตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่จัดส่งแล้วแต่ถูกส่งคืน ปส. 2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ใบอนุญาตถูกนำส่งคืน ปส.

image
RR6301-1.1 กำหนดวันอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2563 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ สถานที่สอบ และปรับปรุงข้อมูลหรืออัฟโหรดหลักฐานเพิ่มเติม

image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"