กระดานภาพรวมระบบ

RR6201: การรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 ถึง ครั้งที่ 6/2562
image

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 ถึง ครั้งที่ 6/2562

ขั้นตอนการสมัครด้วยระบบออนไลน์

  1. เลือกเมนูสมัครต่อใบรับรอง/ใบอนุญาต
  2. ทำการเลือก ครั้งที่สมัครสอบที่ต้องการ และกรอกหมายเลขบัตรประชาชน จากนั้นกดปุ่มยอมรับเงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียด) และคลิกที่ปุ่ม กรอกข้อมูล
  3. ระบบจะทำการส่งอีเมลให้ผู้สมัครเพื่อแจ้ง รหัสผ่าน และชื่อผู้ใช้งานจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร
  4. ผู้สมัครเข้าเมนู “แบบพิมพ์ใบสมัคร” กรอกรหัสผ่านที่ได้รับ เพื่อพิมพ์ใบขอต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาต และพิมพ์ใบสมัครอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ที่ต้องการ แล้วลงนามให้เรียบร้อย
  5. ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ เลือกสมัครรูปแบบสอบเดิมที่กรอกข้อมูลไว้ (ข้อมูลเดิมที่ผู้สมัครกรอกไว้จะปรากฏ) ผู้สมัครทำการเลือกหมวดข้อมูล “อัพโหลดเอกสาร” เลือกรายการสำเนาใบสมัคร เลือก Choose File แนบไฟล์หลักฐานสำเนาใบขอต่ออายุ และใบสมัครอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
  6. อัพโหลดรูป ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
  7. อัพโหลดใบรับรอง/ใบอนุญาตฉบับที่กำลังจะหมดอายุ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
  8. อัพโหลดเอกสารสำคัญอื่น(ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่่ยนชื่อ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
  9. ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ ตามวันเวลากำหนด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"