กระดานภาพรวมระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

image
MR09-0000: การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีรังสี พ.ศ. 2563

ผู้มีสิทธิ์ขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรที่สำนักงานฯกำหนด หรือมีผู้ที่ใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพยังไม่หมดอายุimage
Renew RSO 1/2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี " งบปี 2564


image
Renew RSO รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้ังที่ 4/2563

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563


image
MR6(2)-0000:การขอรับใบอนุญาตด้วยการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักการและวิธีการ ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีรังสี พ.ศ. 2563

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักการและวิธีการ ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีรังสี พ.ศ. 2563


image
MR6(1)-0000: สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงาน ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีรังสี พ.ศ. 2563

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงาน ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีรังสี พ.ศ. 2563


image
Renew RSO รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้ังที่ 3/2563

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563image
EROAM6301-1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 10/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ


| หน้า 1 จาก 7 |