กระดานภาพรวมระบบ

ขั้นตอนการสมัคร

HOME


ตรวจคุณสมบัติ RSO


เลือกการสมัครและทำตามขั้นตอน

                   


ประกาศสำนักงานปรมาณู

 

ER6002 : ปฏิทินการจัดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 ครั้ง

XX6301 : ทดสอบระบบ01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
ER6201-12 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ