กระดานภาพรวมระบบ

ขั้นตอนการสมัคร

HOME


ตรวจคุณสมบัติ RSO


เลือกการสมัครและทำตามขั้นตอน

                   


ประกาศสำนักงานปรมาณู

 

New ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง  การรับสมัครสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีโดยออกเป็นใบอนุญาต

ครั้งที่ 1/2563 ถึงครั้งที่ 15/2563 คลิ๊กที่นี่  

ตารางสรุปการจัดสอบ  :  http://rso.oap.go.th/index.php/welcome/newsDetail/76

RR6202 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 ถึง 8/2562 (จำนวน 2 ครั้ง)

EROA6301 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 15/2563

RR6301 : ประกาศ รับสมัครต่ออายุใบรับรอง/อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 ครั้ง

XX6301 : ทดสอบระบบ01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
EROA6301-6-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2563 ถึง ครั้งที่ 10/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ

image
RR6301 ประกาศ เรื่อง แผนการอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

สำหรับผู้ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะหมดอายุเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่านั้น ติดตามประกาศรับสมัครหลังวันที่ 17 ธันวาคม 2562

image
EROA6301-1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ