กระดานภาพรวมระบบ

ประกาศ

HOME

 

กำหนดการสอบ ครั้ง 31 - 45/2563

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ กำหนดการสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 31/2563 ถึง ครั้งที่ 45/2563 ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2563 ถึง 19 ส.ค. 2563  ณ สำนักงานฯ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ โดย <<คลิกที่นี่>>

 

กำหนดการอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ  ครั้ง 3/2563

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ กำหนดวันอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2563  ณ สำนักงานฯ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ สถานที่สอบ และแก้ไขข้อมูล/อัฟโหลดเพิ่มเติม โดย <<คลิกที่นี่>>                    


การสมัคร

ตรวจคุณสมบัติ RSO


เลือกการสมัครและทำตามขั้นตอน

                   


ประกาศสำนักงานปรมาณู

 


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 


 

 

EROA6303 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 31/2563 ถึง ครั้งที่ 45/2563

EROA6302 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 16/2563 ถึง ครั้งที่ 30/2563

RR6301 : ประกาศ รับสมัครต่ออายุใบรับรอง/อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
EE2563-01 :ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกนำส่งคืน ปส.

1. ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขยายอายุจาก 3 ปีเป็น 5 ปี ตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่จัดส่งแล้วแต่ถูกส่งคืน ปส. 2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ใบอนุญาตถูกนำส่งคืน ปส.

image
RR6301-1.1 กำหนดวันอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2563 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ สถานที่สอบ และปรับปรุงข้อมูลหรืออัฟโหรดหลักฐานเพิ่มเติม

image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"